// Nissan Altima Hybrid and the "Intelligent" Key - Page 5
Page 5 of 5 FirstFirst ... 3 4 5
Results 41 to 45 of 45
 1. #41

  Mano megstamiausios knygos pdf

  Visos gražios knygos panašios savimi, kad privalomai padaro skaitanciojo nora galvoti apie ja, kas idealu, gražu, naudinga žmonems.
  Gera knyga – beveik viena didžiausiu pasaulio turtu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankutese vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i idealiausia draugija, supažindina su didleiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas tikrai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau ikyriu, nepakeliamu minciu, užtenka pradeti skaitymo; ji tuoj pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmoniu intelektualiu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu gebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose nera knyguciu, panašus i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atidarai iš anksto megaudamasis ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pokalbiui, bet kad galvotumei ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik verslo pradžia. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk nieko, ko nemegsti isigilinti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis gilesnis pasaulio suvokimo etapas, kilimas nuo nemokejimo prie žinojimo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris neturi liautis, nes pasaulis neišsemiamas.

  Visada gražiau nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Išmintingas – kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties sielos darbas, kitaip sakant, intelektualus apmastymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina siela, pakelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina kuna.

  Smagaus ir linkmo visiems artejancio skaitymo!

 2. Remove Advertisements
  HybridCars.com
  Advertisements
   

 3. #42

  Mano megstamiausios knygutes kudykiams

  Beveik Visos nuostabios knygos beveik panašios savimi, kad privalomai padaro skaitanciojo norus galvoti apie tai, kas idealu, nuostabu, naudingiau skaitantiems žmonems.
  Graži knyga – viena didesniu pasaulio brangenybiu.
  Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankose vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i geriausia rata, supažindina su didleiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas aiškiai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, pakanka imtis skaitymo; jis dabar pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmogaus dvasiniu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu sportiniai pratimai kunui.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu sugebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose neturi knygu, tokie pat i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atveri iš anksto su malonumu ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad kerštautum ar neigtum, ne tam, kad užmerktom akim priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pasikalbejimui, bet kad galvotumei ir samprotautum.
  Knygu skaitymas – tik darbo pradžia. Gyvenimo kurimas – štai tikslas.
  Neskaityk visai nieko, ko nemegsti isiminti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis aštresnis pasaulio suvokimo procesas, kritimas nuo nežinojimo prie matymo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kritimas, kuris negali liautis, nes pasaulis neišnaudojam.

  Visada geriau nedaug, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris žino reikalingus daiktus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apmastymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu giminaiciu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, žadina geriausius troškimus, ugdo prota ir sušildo kuna.

  Jaukaus ir idealaus visiems ateinancio savaitgalio!

 4. #43

  Mano megstamiausios knygutes

  Visos geros knygos beveik panašios savimi, kad butinai sukelia skaitanciojo norus galvoti apie tai, kas teisinga, gražu, naudinga skaitantiems žmonems.
  Graži knyga – beveik viena didesniu pasaulio turtu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis rankose vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i geriausia draugija, supažindina su didleiais visu laiku protais.
  Kas aiškiai masto, tas tikrai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, užtenka pradeti skaitymo; ji dabar pat užvaldo demesi ir nuveja tas galvojima šalin.
  Bibliotekos – tai žmoniu intelektualiu vertybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu sportiniai pratimai sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – nedidelis irankis, pažadinantis musu gebejima galvoti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose nera knyguciu, panašus i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atveri iš anksto megaudamasis ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar nepriimtumei, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pokalbiui, bet kad galvotumei ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik darbo pradžia. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk nieko, ko nenori isigilinti, ir neisimink nieko, ko nebandai panaudoti.
  Tiesa – vis gilesnis galaktikos suvokimo procesas, kilimas nuo nežinojimo prie žinojimo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kritimas, kuris neturi baigtis, nes pasaulis neišsemiamas.

  Visada geriau truputi, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Išmintingas – kuris mano reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina kuna.

  Smagaus ir linkmo visiems artejancio skaitymo!

 5. #44

  Mano megstamiausios knygutes

  Beveik Visos gražios knygos panašios tuo, kad butinai sukelia skaitytojo nora mastyti apie tai, kas idealu, gražu, naudingiau žmonems.
  Nuostabi knyga – viena didžiausiu pasaulio brangenybiu.
  Raiškus skaitymas – štai geriausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu nuostabiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis rankutese brangia knygute), niekada negali buti vienas.
  Knygos iveda mus i idealiausia draugija, supažindina su didžiausiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas aiškiai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, pakanka pradeti skaitymo; jis tuoj pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmogaus intelektualiu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu fiziniai pratimai kunui ir sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu gebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose neturi knygu, tokie pat i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kai atveri iš anksto su malonumu ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad kerštautum ar nepriimtumei, ne tam, kad užmerktom akim priimtum, ir ne tam, kad rastum tema pasikalbejimui, bet kad mastytum ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik verslo pradejimas. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk visai nieko, ko nemegsti isiminti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis aštresnis pasaulio suvokimo etapas, kritimas nuo nemokejimo prie žinojimo, nuo neišsamaus žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris negali baigtis, nes galaktika neišnaudojam.

  Visada gražiau truputi, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris žino reikalingus daiktus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, intelektualus apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, žadina geriausius troškimus, ugdo prota ir sušildo kuna.

  Smagaus ir idealaus visiems artejancio poilsio!

 6. #45

  Mano megstamiausios knygos online

  Visos nuostabios knygos panašios tuo, kad butinai sukelia skaitytojo norus galvoti apie tai, kas idealu, gražu, naudinga žmonems.
  Graži knyga – beveik viena didesniu pasaulio brangenybiu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankose vertinga knyga suvokimo etapas, kilimas nuo nežinojimo prie matymo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris neturi baigtis, nes galaktika neišsemiamas.

  Visada geriau nedaug, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris mano reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsilavinusi daro tik jo paties sielos darbas, kitaip sakant, savarankiškas apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina širdi.

  Gražaus ir linkmo visiems ateinancio skaitymo!

Page 5 of 5 FirstFirst ... 3 4 5

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •