2013 Acura ILX Hybrid Review

2.4-liter ILX (non-hybrid).