+ Reply to Thread
Page 5 of 5 FirstFirst ... 3 4 5
Results 41 to 46 of 46
 1. #41

  Mano megstamiausios knygos pdf

  Visos gražios knygos panašios savimi, kad privalomai padaro skaitanciojo nora galvoti apie ja, kas idealu, gražu, naudinga žmonems.
  Gera knyga – beveik viena didžiausiu pasaulio turtu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankutese vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i idealiausia draugija, supažindina su didleiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas tikrai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau ikyriu, nepakeliamu minciu, užtenka pradeti skaitymo; ji tuoj pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmoniu intelektualiu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – tolygu fiziniai pratimai sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu gebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose nera knyguciu, panašus i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atidarai iš anksto megaudamasis ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pokalbiui, bet kad galvotumei ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik verslo pradžia. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk nieko, ko nemegsti isigilinti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis gilesnis pasaulio suvokimo etapas, kilimas nuo nemokejimo prie žinojimo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris neturi liautis, nes pasaulis neišsemiamas.

  Visada gražiau nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Išmintingas – kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties sielos darbas, kitaip sakant, intelektualus apmastymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina siela, pakelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina kuna.

  Smagaus ir linkmo visiems artejancio skaitymo!

 2. Remove Advertisements
  HybridCars.com
  Advertisements
   

 3. #42

  Mano megstamiausios knygutes kudykiams

  Beveik Visos nuostabios knygos beveik panašios savimi, kad privalomai padaro skaitanciojo norus galvoti apie tai, kas idealu, nuostabu, naudingiau skaitantiems žmonems.
  Graži knyga – viena didesniu pasaulio brangenybiu.
  Skaitymas – štai geriausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankose vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i geriausia rata, supažindina su didleiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas aiškiai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, pakanka imtis skaitymo; jis dabar pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmogaus dvasiniu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu sportiniai pratimai kunui.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu sugebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose neturi knygu, tokie pat i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atveri iš anksto su malonumu ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad kerštautum ar neigtum, ne tam, kad užmerktom akim priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pasikalbejimui, bet kad galvotumei ir samprotautum.
  Knygu skaitymas – tik darbo pradžia. Gyvenimo kurimas – štai tikslas.
  Neskaityk visai nieko, ko nemegsti isiminti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis aštresnis pasaulio suvokimo procesas, kritimas nuo nežinojimo prie matymo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kritimas, kuris negali liautis, nes pasaulis neišnaudojam.

  Visada geriau nedaug, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris žino reikalingus daiktus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apmastymas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu giminaiciu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, žadina geriausius troškimus, ugdo prota ir sušildo kuna.

  Jaukaus ir idealaus visiems ateinancio savaitgalio!

 4. #43

  Mano megstamiausios knygutes

  Visos geros knygos beveik panašios savimi, kad butinai sukelia skaitanciojo norus galvoti apie tai, kas teisinga, gražu, naudinga skaitantiems žmonems.
  Graži knyga – beveik viena didesniu pasaulio turtu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis rankose vertinga knygute), niekada nesi buti vienišas.
  Knygos iveda mus i geriausia draugija, supažindina su didleiais visu laiku protais.
  Kas aiškiai masto, tas tikrai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, užtenka pradeti skaitymo; ji dabar pat užvaldo demesi ir nuveja tas galvojima šalin.
  Bibliotekos – tai žmoniu intelektualiu vertybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu sportiniai pratimai sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – nedidelis irankis, pažadinantis musu gebejima galvoti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose nera knyguciu, panašus i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kuria atveri iš anksto megaudamasis ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar nepriimtumei, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad surastum straipsni pokalbiui, bet kad galvotumei ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik darbo pradžia. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk nieko, ko nenori isigilinti, ir neisimink nieko, ko nebandai panaudoti.
  Tiesa – vis gilesnis galaktikos suvokimo procesas, kilimas nuo nežinojimo prie žinojimo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kritimas, kuris neturi baigtis, nes pasaulis neišsemiamas.

  Visada geriau truputi, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Išmintingas – kuris mano reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, savarankiškas apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina kuna.

  Smagaus ir linkmo visiems artejancio skaitymo!

 5. #44

  Mano megstamiausios knygutes

  Beveik Visos gražios knygos panašios tuo, kad butinai sukelia skaitytojo nora mastyti apie tai, kas idealu, gražu, naudingiau žmonems.
  Nuostabi knyga – viena didžiausiu pasaulio brangenybiu.
  Raiškus skaitymas – štai geriausias mokymasis. Eiti pagal didžio žmogaus mintis – visu nuostabiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis rankutese brangia knygute), niekada negali buti vienas.
  Knygos iveda mus i idealiausia draugija, supažindina su didžiausiais visu laiku žmonemis.
  Kas aiškiai masto, tas aiškiai ir mastysena desto.
  Kad atsikratyciau sunkiu, nepakeliamu minciu, pakanka pradeti skaitymo; jis tuoj pat užvaldo demesi ir nuveja tas mintis šalin.
  Bibliotekos – tai žmogaus intelektualiu brangenybiu lobynas.
  Skaitymas protui – lygu fiziniai pratimai kunui ir sielai.
  Kas negali pakilti dvasia, griebiasi pompastiško destymo stiliaus.


  Knyga – mažas sraigtelis, pažadinantis musu gebejima mastyti; tai minties variklis, išjudinantis prota.
  Namai, kuriuose neturi knygu, tokie pat i kuna be sielos.
  Gera ta knyga, kai atveri iš anksto su malonumu ir užveri praturtejes.
  Skaityk ne tam, kad kerštautum ar nepriimtumei, ne tam, kad užmerktom akim priimtum, ir ne tam, kad rastum tema pasikalbejimui, bet kad mastytum ir mastytum.
  Knygu skaitymas – tik verslo pradejimas. Gyvenimo kuryba – štai tikslas.
  Neskaityk visai nieko, ko nemegsti isiminti, ir neisimink nieko, ko neketini panaudoti.
  Tiesa – vis aštresnis pasaulio suvokimo etapas, kritimas nuo nemokejimo prie žinojimo, nuo neišsamaus žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris negali baigtis, nes galaktika neišnaudojam.

  Visada gražiau truputi, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris žino reikalingus daiktus, o ne daugeli.
  Žmogu išsimokslinusi daro tik jo paties vidinis darbas, kitaip sakant, intelektualus apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, žadina geriausius troškimus, ugdo prota ir sušildo kuna.

  Smagaus ir idealaus visiems artejancio poilsio!

 6. #45

  Mano megstamiausios knygos online

  Visos nuostabios knygos panašios tuo, kad butinai sukelia skaitytojo norus galvoti apie tai, kas idealu, gražu, naudinga žmonems.
  Graži knyga – beveik viena didesniu pasaulio brangenybiu.
  Raiškus skaitymas – štai idealiausias mokymasis. Sekti didžio žmogaus mintis – visu idomiausias mokslas.

  Knygos – tai proto vaikai.

  Žmogus, turintis savo rankose vertinga knyga suvokimo etapas, kilimas nuo nežinojimo prie matymo, nuo mažo žinojimo prie išsamesnio, kilimas, kuris neturi baigtis, nes galaktika neišsemiamas.

  Visada geriau nedaug, bet gerai, negu mažai, bet blogai. Tas pat ir su knygom.
  Talentingas – kuris mano reikalingus dalykus, o ne daugeli.
  Žmogu išsilavinusi daro tik jo paties sielos darbas, kitaip sakant, savarankiškas apgalvojimas, išgyvenimas, pajutimas visko, ka sužino iš kitu draugu arba iš knygu.

  Knygos lavina kuna, kelia ir stiprina žmogu, sužadina geriausius troškimus, ugdo prota ir iaudrina širdi.

  Gražaus ir linkmo visiems ateinancio skaitymo!

 7. #46
  Member
  Join Date
  May 2014
  Location
  Greece
  Posts
  18

  Achmed, Gunnar, Inog and Fraser Maldives

  Super chubbiness: if the BMI rate is greater than 50 kg/m2 then it is considered as wonderful obese. It's not vogue if you look humorous; buy albendazole from india. As a cancer preventer, resveratrol is most able in studies when it comes in pilot ring up with the cancer, such as hide cancer or gastrointestinal tumors. On up with something new if you in actuality long to start the fad tendencies that may deposit round for more than five minutes; singulair 4mg online. Dose abuse occur from underlying clinical conditions and solutions can be bring about solely by clinical treatment methods. I be informed it is the upcoming the go nowadays but I can't go on this, and I wishes chortle if I see you wearing this; purchase 50 mg lamictal amex.
  People who get at addicted drive usually choose to stop their drug dependency when they realize the cancelling end result the medicate is having on their life. There is nothing abuse with wearing the latest fashions as hunger as you truly regard good in them, and aren't doing it proper because everyone else is doing it; generic crestor 20 mg with amex. This fallout has been also proved that the treatment see fit from beginning to end panacea the conundrum and you determination not gall any transcribe of problems interrelated to acne after you experience the treatment.This product also claims to attend the acne holistically that means it does not equipment one feature of the problem. There is no more than everyone me and I am proud to be who I am, forge trends be darned; cheap viagra sublingual on line. If admissible, score for long-term residential treatment to stalk inpatient care. The most desirable more to come on construct trends is to ignore what people are wearing and buy what you have in mind you hope for; order 10 mg paxil with visa.
  For edrapecor In the unborn more than likely very establish discontinue . Permit to's look: cost of clomiphene. 6. I don't recall about you, but with a view me, being a clone of dick is not a good course to be card; purchase 0.5mg colcrys with visa. So let's father a look at what tresses sacrifice is all about. As undoubtedly as I'm anxious, the latest the rage trends show me how tiny intelligence fashion designers can suffer with: purchase 50 mg luvox fast delivery.
  Also, ask in workable surgical and anesthesia-related risks.Urge incontinence is the rash strong encourage to take a pee with unfitness to decide on it to the bathroom in time. Get bullshit that looks worth on you and your body paradigm: order generic atarax online. Content log on to : www.indiahospitaltour.com Send your problem : Evade a Retell We Circumspection Gist Values We have a particular above-board transaction model that keeps you as the centre. There is nothing abuse with wearing the latest fashions as long as you usually ironic forsooth desire stock in them, and aren't doing it just because every one else is doing it; buy discount amaryl 4mg. Your health is your responsibility. It's your body and the consequences of an ailing lifestyle are yours. The power of salubriousness lies in the everyday choices you generate that compound to the ground time. There is nothing wrong with wearing the latest fashions as extensive as you truly feel good in them, and aren't doing it only because all else is doing it; purchase 3 mg yasmin visa.
  But as I said earlier, it's only entire of a ton of natural remedies out there. I don't distinguish approximately you, but with a view me, being a clone of everyone is not a allowable temperament to be primordial; cheap female viagra 100 mg on line. This helps argument the Candida in your intestines and upgrade you health. It's not style if you look witty; boniva 50mg. This means that nutritional supplements are not meant to succeed verified victuals but measure to appurtenance whatever nutritional requirement a personally's food lacks. Crop up b grow up with your own manufacture trends; discount aceon 4 mg amex.
  A one's own flesh of three making almost $55,000 would procure to punish with regard to $4,300 a year under the Senate condition council note, $5,500 subservient to the House tabulation, and around $6,600 subservient to the Economics Committee beak, according to Edwin Woodland, a superior compeer at the left-leaning Center on Budget and Policy Priorities.You should also accede to an eye on how considerably premiums can vary based on length of existence differences. This way you choose comprehend you look righteousness, and you conscious that you are genuinely expressing yourself; generic prevacid 30 mg amex.

+ Reply to Thread
Page 5 of 5 FirstFirst ... 3 4 5

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts